ร่วมสร้างโรงอาหารให้น้อง ร.ร. บ้านดงกู่ แม่ฮ่องสอน

BY IN ประชาสัมพันธ์ NO COMMENTS YET

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวีระพงศ์  ยะคำ นางสาวพัชรินทร์ สุวัฒนา (และคณะ) วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโรงอาหารให้โรงเรียนบ้านดงกู่ ซึ่งเป็นโรงเรียนในถิ่นกันดาร โรงอาหารเดิมได้ถูกดัดแปลงเป็นอาคารเรียน ทำให้นักเรียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อย เผ่ากระเหรี่ยง ไม่มีสถานที่สำหรับรับประทานอาหาร เวลาฝนตกต้องลำบาก หลังจากได้พบปะกับครูผู้สอนที่โรงเรียนแห่งนี้ จึงอยากจะสร้างโรงอาหารให้เด็ก ๆ ไว้เป็นที่รับประทานอาหารและใช้เป็นอาคารเอนกประสงค์ ทำกิจกรรมเพื่อการศึกษา วิธีการก่อสร้าง    คุณครูและนักการจะเป็นคนก่อสร้างเอง โดยอาศัยแรงงานชาวบ้านที่จะลงแขกร่วมกัน ทยอยสร้างกันไป การที่โรงเรียนชนบท ไม่อาจจะมีอาคารดี ๆ ได้ก็เพราะ แม้ว่าจะมีงบประมาณ ก็ไม่มีผู้รับเหมารายใดที่จะขึ้นไปบนเขาบนดอย ขนปูนขนหินขึ้นไปให้ลำบาก ครูก็เลยอาสาจะสร้างกันเอง แต่ขาดทุนทรัพย์ เงินงบประมาณที่ต้องการ ประมาณ 120,000 บาท จะเป็นค่าไม้และอุปกรณ์สิ่งก่อสร้างทั้งหมด น่าจะไม่รวมค่าแรง การจัดหารเงินทุน ขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ทั้งหลาย ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 กำหนดการก่อสร้าง 1 มิถุนายน 2556  เริ่มก่อสร้าง (กำหนดคร่าว ๆ )

CONTINUE READING …

Japanese interpreter ล่ามภาษาญี่ปุ่น

BY IN ประชาสัมพันธ์ NO COMMENTS YET

รับจ้างทำงานประเภทต่อไปนี้ครับ – ล่ามภาษาญี่ปุ่น ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือธุรกิจทั่วไป มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบัญชี IT และ ISO ต่าง ๆ  สามารถทำงานได้ทุกพื้นที่ 日本語通訳、工場内及び一般企業でも、人事総務、経理、会計、IT、ISOの知識があります。場所は不指定 – นำทัวร์ประเทศญี่ปุ่น – แปลเอกสาร 日本語の翻訳 – จัดฝึกอบรม สัมมนา 教育訓練、セミナー – จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี 社外旅行 – ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล 人事総務の機関、 ติดต่อได้ที่ วีระพงศ์  ยะคำ (หนุ่ย) โทร 089-4444-337  หรือ e-mail nuiwytg@gmail.com Contact to:Weerapong Yakham(ウィーラポン ヤカム)携帯電話:089-4444-337