รับจ้างทำงานประเภทต่อไปนี้ครับ

  • ล่ามภาษาญี่ปุ่น ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือธุรกิจทั่วไป มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบัญชี IT และ ISO ต่าง ๆ  สามารถทำงานได้ทุกพื้นที่ 日本語通訳、工場内及び一般企業でも、人事総務、経理、会計、IT、ISOの知識があります。場所は不指定
  • นำทัวร์ประเทศญี่ปุ่น
  • แปลเอกสาร 日本語の翻訳
  • จัดฝึกอบรม สัมมนา 教育訓練、セミナー
  • จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี 社外旅行
  • ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล 人事総務の機関、

 

ติดต่อได้ที่ วีระพงศ์  ยะคำ (หนุ่ย) โทร 089-4444-337  หรือ e-mail nuiwytg@gmail.com

Contact to:Weerapong Yakham(ウィーラポン ヤカム)携帯電話:089-4444-337